Peştera Ciur - Izbuc

Este situată în partea de nord-vest a Gropii Ciurului, dezvoltată pe Platoul Carstic Runcuri din comuna Roşia. Se desfăşoară pe două nivele: unul superior, fosil, şi altul inferior, temporar-activ. Nivelul superior are o lungime totală de 605 m şi este alcătuit dintr-o serie de galerii şi săli, bogat concreţionate.
Nivelul inferior are o lungime totală de 425 m şi corespunde actualei galerii temporar-active, drenată de apele captate în subteran prin Ponorul Tinoasei, situat la numai 20 m de extremitatea dinspre amonte a peşterii.
Peştera este o arie naturală protejată şi nu este amenajată în scop turistic. Este accesibilă numai cu aprobarea custozilor şi însoţiţi de ghizi ai Traditionl Casa Experience.

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului