Platoul Runcuri

Este un platou carstic situat în comuna Roşia, la o altitudine medie de 500 m cu o suprafaţă de circa 7 km2.
Platoul este format dintr-o serie de dealuri izolate, separate de uvale, doline şi văi oarbe care imprimă reliefului un aspect haotic, accidentat. Aici se pot observa pe lângă doline, câmpuri de lapiezuri, uvale şi gropi de captare carstică (Groapa Ciurului, Groapa lui Doboş ş.a.). La periferia platoului se găsesc câteva izvoare carstice, cel mai important fiind Izbucul Topliţei de Roşia care are un caracter permanent. Sub platou se găseşte reţeaua carstică Ciur-Topliţa, şi câteva peşteri de o deosebită importanţă ştiinţifică şi turistică (Peştera Ciur-Izbuc, Peştera Ciur-Ponor ş.a.).

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului