Vărăritul (sau arderea pietrei de var)

Este o îndeletnicire tradiţională a oamenilor din zonă, datorită în special faptului că aceşti munţi sunt formaţi cu preponderenţă din calcar. Acest meşteşug se practică şi în prezent, însă cu o intensitate mai mică decât în trecut. Mai puteţi găsi cuptoare de var în Roşia şi în Meziad, precum şi pe Platoul Zece Hotare.
Etapele obţinerii varului din piatra de calcar sunt:

  • Extragerea pietrei de calcar din mici cariere şi transportarea ei la cuptorul de ars varul.
  • Spargerea pietrei şi aşezarea ei în cuptor. Se începe cu pietrele mai mărunte şi deasupra vor fi puse pietrele cele mai mari, care formează bolta cuptorului. Când cuptorul este plin se lipeşte bolta cu un strat de lut în care se fac mai multe orificii (pentru întreţinerea arderii şi evacuarea fumului). În timpul arderii orificiile se închid progresiv pentru menţinerea căldurii.
  • Varul este gata în momentul când fumul este de culoare albă. În acest moment se descoperă cuptorul şi se lasă varul la răcit. Culoarea varului bine ars după răcire este albă sau galben-verzuie.

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului