Biserica reformată din Remetea

A fost construită în secolul XIV-XV în stil gotic, iar în prezent este un monument de arhitectură de valoare naţională. Adăposteşte valoroase picturi murale atât în navă şi în cor cât şi la parterul turnului-clopotniţă.
Picturile cu Sfinţii Apostoli, cu Regii Sfinţi ai Ungariei sau Legenda Sf. Ladislau sunt doar câteva din picturile murale ale bisericii şi datează din jurul anului 1400 sau de la începutul secolului XV. Picturile de la parterul turnului datează de la mijlocul secolului XV şi sunt de factură bizantină. Datorită unor renovări succesive picturile au fost acoperite, fiind scoase din nou la lumină în anul 1927 şi apoi începând cu anul 2002.

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului