De ce este unică peştera Meziad?

  • Aici s-au găsit oasele ursului de cavernă (Ursus spelaeus), care a apărut acum 300.000 de ani şi a dispărut cu 12.000 de ani în urmă, la sfârşitul ultimei glaciaţiuni (perioadă caracterizată prin răcirea climei pământului).
  • Datorită fragmentelor de ceramică prezente aici, care aparţin culturii Coţofeni din a doua jumătate a mileniului III î. Cr., fiind cea mai importantă cultură a perioadei de tranziţie la epoca bronzului.
  • Pentru că adăposteşte colonii mari de lilieci protejaţi la nivel naţional şi internaţional şi organisme microscopice endemice (care trăiesc numai în Peştera Meziad).
  • Deţine minerale rare care s-au format datorită depozitelor de guano (excremente de liliac).
  • Este o peşteră cu formaţiuni deosebit de frumoase – stalactite, stalagmite, coloane, draperii...
  • Deoarece din 2012, face obiectul unui proiect complex de amenajare și punere în valoare, numit ”Peștera Meziad, o peșteră pentru natură și oameni”, proiect finanțat în cadrul programului Green Entrepreneurship de către Romanian American Foundation și Fundația pentru Parteneriat. Proiectul nu este doar o înițiativă pur economică, el are și o componentă de responsabilitate socială și de mediu importantă.

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului