Izbucul Roşiei

Este situat la obârşia Văii Şteazelor. Numele vine de la ştezele (vâltorile) care existau până nu demult pe lunca ce se desfăşoară pe partea dreaptă a văii. Cursul de apă apare într-o fundătură de forma unui amfiteatru, mărginit de abrupturi calcaroase ce se înalţă cu peste 100 m deasupra izbucului.
Chiar de la ieşire, cursul de apă se angajează într-o vale dintre cele mai tipice. După circa 400 m, el colectează, de pe stânga, apele ce ies din Peştera Gruieţ. Aval de această confluenţă, valea devine tot mai largă, în lungul căreia se desfăşoară, pe dreapta, o luncă unde se afla, şi un joagăr hidraulic, transformat mai apoi într-unul mecanic.

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului