Statut legal de protecție

Peştera Meziad este rezervaţie şi monument al naturii - Conform Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a - zone protejate, având o suprafaţă de 0,10 ha. De asemenea, Peștera Meziad este parte componentă a sitului de importanță comunitară Natura 2000 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului. Custodia acestui sit și implicit a Peșterii Meziad este deținută de către Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor.

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului