Cheile Lazurilor

Sunt situate în sectorul mijlociu al văii cu acelaşi nume şi se prezintă sub forma unei văi foarte înguste, cu adâncimi cuprinse între 100—250 m. Versanţii simetrici au din loc în loc stânci golaşe, ţancuri şi piramide calcaroase care îi dau, de fapt, aspectul de cheie. Acest caracter este mai pregnant în sectorul dinspre aval unde valea se îngustează foarte mult, iar versanţii devin verticali, pentru ca mai apoi să se termine brusc, în amonte de satul Lazuri. În aval de sat, cursul de apă se înscrie într-o luncă foarte lată, iar valea se lărgeşte mult.

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului