Ponorul Runcşor

Reprezintă unul dintre cele mai clasice şi mai interesante ponoare din Munţii Pădurea Craiului şi se află în extremitatea din aval a văii Runcşor.
Fundătura în care are loc pierderea cursului de apă se înscrie în relief sub forma unei bucle de meandru. De jur-împrejur, fundătura respectivă este străjuită de versanţi tot mai abrupţi spre aval (10—25 m) şi care închid între ei o luncă terasată (25—60 m lăţime), formată din depozite groase de aluviuni. Trecerea apelor în subteran se face prin câteva sorburi, a căror poziţie se schimbă mereu. La viituri, întreaga fundătură se transformă într-un lac temporar ce se extinde spre amonte, în funcţie de debitul Runcşorului, pe mai multe sute de metri.

Pagină de web realizată în cadrul proiectului "Peştera Meziad, o peşteră pentru natură şi oameni" implementat de către Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor şi Primăria Remetea. Proiectul este finanţat prin intermediul programului "Green Entrepreneurship", iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.
Informaţiile prezentate pe acest web site exprimă exclusiv opinia CAPDD Bihor iar Fundaţia pentru Parteneriat şi Romanian-American Foundation, nu pot fi făcute răspunzătoare de modul în care aceste informaţii sunt utilizate.

Romanian - American Foundation Fundația pentru Parteneriat CAPDD - Bihor Pădurea Craiului