Statut legal de protecție

Modificat recent la Marți, 10 Iulie 2012 14:52

Peştera Meziad este rezervaţie şi monument al naturii - Conform Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a - zone protejate, având o suprafaţă de 0,10 ha. De asemenea, Peștera Meziad este parte componentă a sitului de importanță comunitară Natura 2000 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului. Custodia acestui sit și implicit a Peșterii Meziad este deținută de către Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor.