Platoul Runcuri

Modificat recent la Marți, 10 Iulie 2012 15:53

Este un platou carstic situat în comuna Roşia, la o altitudine medie de 500 m cu o suprafaţă de circa 7 km2.
Platoul este format dintr-o serie de dealuri izolate, separate de uvale, doline şi văi oarbe care imprimă reliefului un aspect haotic, accidentat. Aici se pot observa pe lângă doline, câmpuri de lapiezuri, uvale şi gropi de captare carstică (Groapa Ciurului, Groapa lui Doboş ş.a.). La periferia platoului se găsesc câteva izvoare carstice, cel mai important fiind Izbucul Topliţei de Roşia care are un caracter permanent. Sub platou se găseşte reţeaua carstică Ciur-Topliţa, şi câteva peşteri de o deosebită importanţă ştiinţifică şi turistică (Peştera Ciur-Izbuc, Peştera Ciur-Ponor ş.a.).