Peştera Ciur - Izbuc

Modificat recent la Marți, 10 Iulie 2012 16:14

Este situată în partea de nord-vest a Gropii Ciurului, dezvoltată pe Platoul Carstic Runcuri din comuna Roşia. Se desfăşoară pe două nivele: unul superior, fosil, şi altul inferior, temporar-activ. Nivelul superior are o lungime totală de 605 m şi este alcătuit dintr-o serie de galerii şi săli, bogat concreţionate.
Nivelul inferior are o lungime totală de 425 m şi corespunde actualei galerii temporar-active, drenată de apele captate în subteran prin Ponorul Tinoasei, situat la numai 20 m de extremitatea dinspre amonte a peşterii.
Peştera este o arie naturală protejată şi nu este amenajată în scop turistic. Este accesibilă numai cu aprobarea custozilor şi însoţiţi de ghizi ai Traditionl Casa Experience.