Izbucul Roşiei

Publicat în Marți, 10 Iulie 2012 16:33

Este situat la obârşia Văii Şteazelor. Numele vine de la ştezele (vâltorile) care existau până nu demult pe lunca ce se desfăşoară pe partea dreaptă a văii. Cursul de apă apare într-o fundătură de forma unui amfiteatru, mărginit de abrupturi calcaroase ce se înalţă cu peste 100 m deasupra izbucului.
Chiar de la ieşire, cursul de apă se angajează într-o vale dintre cele mai tipice. După circa 400 m, el colectează, de pe stânga, apele ce ies din Peştera Gruieţ. Aval de această confluenţă, valea devine tot mai largă, în lungul căreia se desfăşoară, pe dreapta, o luncă unde se afla, şi un joagăr hidraulic, transformat mai apoi într-unul mecanic.