Vărăritul (sau arderea pietrei de var)

Modificat recent la Marți, 10 Iulie 2012 17:16

Este o îndeletnicire tradiţională a oamenilor din zonă, datorită în special faptului că aceşti munţi sunt formaţi cu preponderenţă din calcar. Acest meşteşug se practică şi în prezent, însă cu o intensitate mai mică decât în trecut. Mai puteţi găsi cuptoare de var în Roşia şi în Meziad, precum şi pe Platoul Zece Hotare.
Etapele obţinerii varului din piatra de calcar sunt: