Meşteşugurile tradiţionale

Modificat recent la Marți, 10 Iulie 2012 17:22

Meşteşugurile casnice (torsul, urzitul, năvăditul, ţesutul, cusutul) – apanajul muncii femeii, au răzbătut prin timp, alături de valorile create în jurul unor simboluri prezente prin intermediul motivelor stilizate, pe ţesăturile (şterguri, feţe de masa, straiţe, poale şi câte altele) şi costumele populare din zonă.
Portul popular – este unul din elementele care definesc specificul etnic al zonei. În zonă mai puteţi vedea portul popular pe viu, mai ales la marile sărbători.
Încondeiatul ouălor (împistrire, roşire, vopsire) – un obicei păstrat din generaţie în generaţie, care simbolizează pe de o parte, părăsirea mormântului de către Mântuitorul Iisus Hristos şi întoarcerea la viaţă, şi în acelaşi timp aduce aminte de înnoirea timpului cosmic, care moare şi renaşte din nou în noaptea Învierii. În Drăgoteni, acest meşteşug se practică la scară largă înainte de Paşti, iar în Vinerea Mare aici se organizează un concurs de încondeiat ouă cu faimă în judeţ